You are here:

Parking

Nie ulega wątpliwości, iż świetna większość Polaków dąży do tego, żeby wakacje spędzać poza granicami kraju. Mimo to w tym wypadku spełnia się bez zarzutu zasada: cudze chwalicie – swego nie znacie. Może ze względu na błahy stopień uwrażliwienia społecznego, a może na skutek luk w edukacji nie jesteśmy w stanie uznać ciekawa własnej ojczyzny. To bardzo smutne, ponieważ Polska ma do zaproponowania w rzeczy samej dużo. Kraj, który ma dostęp zarówno do morza, jak oraz do wysokich gór nie musi się troskać o brak wędrowców. Doceniają jest niemniej jednak w głównej mierze turyści zagraniczni, dla jakich przygotowano parking. Dlatego także muszą powstawać kampanie społeczne popularyzujące wypoczynek w kraju ojczystym. W Polsce żyje przecież dużo niespotykanych donikąd indziej odmian zwierząt oraz roślin, mamy sieć idealnych parków narodowych, stare miasta pełne zabytków i osobliwe atrakcje. Jedyną wadą są w stanie być trudności w komunikacji, ponieważ zarówno stan dróg jak i jakość usług świadczonych przez PKP pozostawia dużo do życzenia. Nie świadczy to jednak, iż nie mamy się czym pochwalić na skalę europejską oraz światową.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top